Faisal Basri: Listrik Mahal, PLN Bikin Gemas – VIVA