Alasan BPK Hanya Audit 7% Saham Divestasi NNT – VIVA