Lebaran, 1 Juta Kiloliter BBM Habis 10 Hari – VIVA