Korban Tabrak Lari dapat Santunan Jasa Raharja – VIVA