Setnov: Meski Tak Sempurna, Saya Telah Usahakan yang Terbaik – VIVA