Akulaku Suntik Bank Yudha Bhakti Dana Rp500 Miliar – VIVA