Parlemen Jerman Menyetujui Dana Talangan Yunani – VIVA