Polisi: Pelempar Badik ke Satpas SIM Tak Terkait Terorisme – VIVA