Mesuji, Polisi Tak Ragu Tindak PAM Swakarsa – VIVA