Batu Pasujudan, Jejak Peribadatan Sunan Bonang – VIVA