ARB: Mau ke Mana Negara Kalau Demokrasi Dicabik-cabik – VIVA