Deretan Kesalahan Yoga bagi Pemula, Bikin Tubuh Sakit – VIVA