Jamu Schalke, Inter Fokus Benahi Pertahanan – VIVA