Tri Klaim Tak Masalah Tak Punya Lisensi E-Money – VIVA