Kisruh Cadar, Ketika Kampus Takut Ancaman Radikal – VIVA