alexa Berbagi sebagai Bentuk Ketakwaan kepada Sang Pencipta