Sammy Terbelit Narkoba, Advokatnya Ogah Bela – VIVA