DGI Tak Mau Komentari Perusahaan Nazaruddin – VIVA