Khawatir Tiga Hal, Bursa Saham Asia Melemah – VIVA