Upah Cuma Rp1 Juta, Rela ke Pabrik Jalan Kaki – VIVA