2013, BNN Klaim Sita Harta Bandar Narkoba Rp49,46 Miliar – VIVA