Honda Civic Hantam Truk Parkir, 3 Orang Kritis – VIVA