Priyo: Sayang, Fahri Hamzah Tak Masuk Golkar – VIVA