Honda PCX Hybrid Pakai Banyak Komponen Lokal – VIVA