Balaskan Kekalahan Jonatan Christie, Anthony Ginting ke Perempatfinal – VIVA