Pertamina Tak Khawatir Harga BBM Fluktuatif – VIVA