Bursa AS Bergairah Tanggapi Data Ekspor China – VIVA