alexa Penggemar NOAH Padati Pemutaran Premier "Awal Semula"