Menag: Fatwa Haram BBM Subsidi Hanya Tausiah – VIVA