Eksekusi ke Sukamiskin Ditunda, Pengacara Anas Kecewa – VIVA