Ruki: Abraham Samad, Bambang, dan Novel Tak Tergantikan – VIVA