Gasak Frankfurt, Dortmund Kudeta Bayern dari Pucak – VIVA