QNB League Disetop, PT Liga Bakal Bayar Ganti Rugi Klub – VIVA