alexa Foto Hendropriyono di Kartu Anggota Mossad, Cek Faktanya