Sebelum Jadi Aktor, Rio Dewanto Penyanyi Kafe – VIVA