Aminah Cendrakasih Semangat Syuting Walau Sakit – VIVA