Fakta-fakta Pertempuran Surabaya, Cikal Bakal Hari Pahlawan – VIVA