Kabareskrim Sarankan Novel Tempuh Praperadilan – VIVA