Panas, Kelahiran Motor Trail 150cc Yamaha Kian Dekat – VIVA