Kabur dari Madura United, Gonzales Hijrah ke Klub Liga 2 – VIVA