Jodie Traktir Sahur Raffi-Gigi, Kaget Tagihannya Rp6 Juta – VIVA