Blogger Hipokrit, Mengutuk Keramaian dari Dalam Keramaian – VIVA