Kado Ultah Oki Setiana Dewi ke 29, Buka Cabang Resto Baru – VIVA