Pemerataan Pendidikan, Antara Harapan dan Kenyataan – VIVA