Terungkap Mahar Pernikahan Aura Kasih, Dolar Singapura – VIVA